Home

Stichting Poppers Prins Foundation
   

RSIN:                       8205 85  968


Contact:                   mail@poppers-prins.nl


Doelstelling:             Beheer van nalatenschap


Bestuursleden:

Voorzitter:                 J. Sanders

Secretaris:                mw. D. Bachrach-Straus

Penningmeester:      F.A. Israël

Leden:                      mw. N. Godschalk- Erwteman, D. Brom, H. Markens, H. Roet.


Beloningsbeleid:

Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de verrichte activiteiten. Bestuurders ontvangen wel vergoeding van (reis)kosten gemaakt ten behoeve van de stichting.


Doelstelling:

Het ondersteunen van het verstrekken van modern-orthodox zionistisch onderwijs in Nederland en Israël aan jongeren tot en met 18 jaar. Individuele personen komen niet in aanmerking voor een bijdrage van de stichting.


Beleidsplan:

Stichting Poppers Prins Foundation is gericht op het terrein van de formele- en informele educatie. De werkzaamheden van Stichting Poppers Prins Foundation bestaan uit het beoordelen van subsidie aanvragen, ingediend door scholen,  jeugd- en jongereninstellingen alsmede door instituten, die als taak hebben de kwaliteit van onderwijs te bevorderen. Bovendien bestaan de werkzaamheden uit  het toekennen en afwijzen van subsidieaanvragen alsmede het uitbetalen van subsidie. Tenslotte bestaan de werkzaamheden van de Stichting uit het toezicht houden op de besteding van uitbetaalde subsidie.


Stichting Poppers Prins Foundation beheert een nalatenschap  en werft geen nieuwe middelen.

Stichting Poppers Prins Foundation streeft er naar om minimaal het rendement op haar vermogen te besteden aan projecten op het gebied van orthodox joods zionistisch onderwijs. Ongeveer en één/vierde (25%) van de subsidies zal worden besteed aan projecten in Nederland en ongeveer drie/vierde (75%) aan projecten in Israël.

Activiteiten:Stichting Poppers Prins Foundation beheert vermogen, kent subsidie toe en toetst besteding van toegekende subsidies.


Financiële verantwoording 2019:

Stichting Poppers Prins Foundation ontving aan rente en dividendinkomsten:€ 76.840.

Stichting Poppers Prins Foundation behaalde aan vermogenswinst €  551.974

Stichting Poppers Prins Foundation betaalde aan subsidie € 113.300

Stichting Poppers Prins Foundation maakte aan kosten met betrekking tot accountant, vermogensbeheer en andere kosten: € 27.158

Stichting Poppers Prins Foundation behaalde een winst van 490.851.